Tjänster

OVK-beskitning skall kännas tryggt

Vi vill att du som kund hos oss ska känna dig trygg och det säkerställer vi genom att erbjuda professionella ventilationstekniker och en mycket bred kompetens inom ämnet. Bakom oss finns 25 års kunskap och erfarenhet inom branschen och vi erbjuder en rad olika tjänster för både privatpersoner, fastighetsägare och företag. När du hör av dig till oss är vi intresserade av att veta mer om dina problem. Är det så att du är i behov av ett nytt ventilationsfilter eller vill du kanske utföra en obligatorisk ventilationsbesiktning?

I Sverige är det lag på att fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag ska utföra OVK-besiktningar för att säkerställa att ventilationen är välfungerande och för att skapa en så optimal inomhusluft som möjligt. Att utföra en besiktning av detta slag kräver kunskap och förståelse för hur ventilationer och system fungerar och det är här som vi kommer in i bilden.

Går du i tankarna att besikta ventilationen?

Bekymmersfri OVK-besiktning i Stockholm

Hela syftet med att utföra OVK-besiktningar och orsaken till varför det finns en lag kring bestämmelserna är helt enkelt för att säkerställa att klimatet i byggnader är bra och att ventilationen fungerar. Med hjälp av en besiktning kan man snabbt upptäcka eventuella problem och på så vis åtgärda dessa så snabbt och bekymmersfritt som möjligt. Med hjälp av våra OVK-besiktningar kan du se till att uppnå de miljökvalitetsmål som finns gällande ”God bebyggd miljö”. Detta mål säkerställer att du som vistas i byggnaden eller fastigheten inte får utsättas för några luftföroreningar som kan skada, men att du inte heller behöver störas av höga ljudnivåer eller utsättas för höga radonhalter.